#16cm Yükseklik CNC Kasa

# 16 Serisi CNC Kasa

# Led Tabela Kasası

# 16 cm led tabela kasası

# Kayan Yazı Kasası

Tek taraflı CNC Kasalar (16 Serisi)

16X32 CNC Led Tabela Kasası

Yükseklik : 16 cm Genişlik : 32 cm Tek Taraflı Kayan Yazı Led Tabela Kasası
30,00 ₺

16X64 CNC Led Tabela Kasası

Yükseklik : 16 cm Genişlik : 64 cm Tek Taraflı Kayan Yazı Led Tabela Kasası
35,00 ₺

16X96 CNC Led Tabela Kasası

Yükseklik : 16 cm Genişlik : 96 cm Tek Taraflı Kayan Yazı Led Tabela Kasası
45,00 ₺

16X128 CNC Led Tabela Kasası

Yükseklik : 16 cm Genişlik : 128 cm Tek Taraflı Kayan Yazı Led Tabela Kasası
55,00 ₺

16X160 CNC Led Tabela Kasası

Yükseklik : 16 cm Genişlik : 160 cm Tek Taraflı Kayan Yazı Led Tabela Kasası
63,00 ₺

16X192 CNC Led Tabela Kasası

Yükseklik : 16 cm Genişlik : 192 cm Tek Taraflı Kayan Yazı Led Tabela Kasası
75,00 ₺